Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.viperasklep.pl

2. W przypadku rejestracji i składania zamówień w sklepie internetowym www.viperasklep.pl podanie określonych wymaganych danych osobowych jest dobrowolnym, jednak koniecznym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym www.viperasklep.pl

3. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca: „AMG Anna Galik” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Widawska 25/8, 01-494 Warszawa, o numerze NIP: 5222580466, o numerze REGON: 146159990.

4. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów Sklepu Internetowego, przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.


Cel i zakres zbieranych danych


1. Dane osobowe są gromadzone w czasie rejestrowania Konta Klienta w sklepie internetowym oraz w czasie realizacji Zamówienia.

2. W celu rejestracji Konta Klienta oraz realizacji Zamówienia AMG Anna Galik zbiera następujące dane klienta: imię i nazwisko, hasło, telefon kontaktowy, adresy (email, zameldowania, dostawy, do wystawienia dokumentu księgowego, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP przedsiębiorcy).

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez AMG Anna Galik w celu:
- obsługi procesu Rejestracji i Logowania do Konta Klienta
- realizacji Zamówienia i sprzedaży Klientom towarów
- dostawy zamówieniowego towaru
- sporządzania na potrzeby sklepu internetowego analiz dotyczących funkcjonowania sklepu i statystyk oglądalności.

4. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez AMG Anna Galik w celu marketingu usługodawcy w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów, realizacji innych narzędzi marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowej.

5. Usługodawca wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klineta. Więcej o plikach Cookies w zakładce Polityka Cookies.